Aktuálny ročník

5. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2018

Ministerstvo životného prostredia SR udelilo 16.10.2018 v Banskej Bystrici Cenu Slovenskej republiky za krajinu 2018 občianskemu združeniu KALVÁRSKY FOND za projekt „Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici“. Odborná komisia udelila cenu za záchranu ohrozeného unikátneho krajinného komplexu dobrovoľníckou prácou s uplatnením špecifických manažérskych postupov.

Laureát ceny získava nomináciu SR na účasť v Cene Rady Európy za krajinu 2018/2019, ako jediný zástupca SR v zmysle článku 11. Európskeho dohovoru o krajine.

Odborná komisia ceny sa rozhodla udeliť aj tri osobitné uznania:

V rámci Ceny SR za krajinu 2018 boli udelené nasledovné poďakovania:

Na Cenu Slovenskej republiky za krajinu boli v roku 2018 nominované nasledovné projekty:

Obec Bodzianske Lúky
Projekt: Realizácia prvkov zelenej infraštruktúry v katastri Bodzianske Lúky

Obec Dohňany
Projekt: Dohňany - Vaša obec pre Váš život

Občianske združenie Dubova Colonorum
Projekt: Tábor Dubova Colonorum

Občianske združenie OZ EKO ĽUDIA
Projekt: Mandala šťastia a mieru na námestí Cyrila a Metoda, Krásna nad Hornádom

Mesto Holíč
Projekt: Sprievodca bylinkovou záhradou

Obec Iža               
Projekt: Po stopách Rimanov na Dunaji

Občianske združenie KALVÁRSKY FOND
Projekt: Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici

Občianske združenie KATARÍNKA
Projekt Katarínka – dobrovoľnícka záchrana ruín Kláštora a Kostola sv. Kataríny Alexandrijskej

Občianske združenie kRAJ
Projekt: Včelí kRAJ

Mesto Považská Bystrica
Projekt: Kalvária – Obnova národnej kultúrnej pamiatky, Považská Bystrica

Občianske združenie Pre Prírodu priaznivci&verejnosť&profesionáli
Projekt: Desať pre Prírodu

Obec Vavrišovo
Projekt: Oživenie historických udalostí a tradícií s regionálnym významom v obci Vavrišovo

Nominované projekty boli prezentované a obhajované v auguste 2018 pred odbornou komisiou, ktorá je zložená z odborníkov v starostlivosti o krajinu, zo zástupcov verejnej správy, samosprávy a zástupcov neziskového sektora. Odborná komisia zhodnotila komplexnosť a celkový prínos projektu v starostlivosti o krajinu, mieru naplnenia kritérií pre posudzovanie ceny, príkladnosť, udržateľnosť projektu, kvalitu predložených podkladov, prihlášky, ako aj samotnej prezentácie a národnú reprezentatívnosť na európskej úrovni.

 

edok

ee

MŽP

SAŽP

SAŽP 2014