Galéria

foto
foto
Nominanti a členovia odbornej komisie
Ceny SR za krajinu 2020
Členovia odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2020
pri obhajovaní projektov
foto
foto
Včelársky kurz laureáta 6 ročníka - OZ kRAJ
Prezentácia projektu Bioklimatický park zástupcom
OZ Ekoenergia
foto
foto
Nominanti a členovia odbornej komisie
Ceny SR za krajinu 2018
Členovia odbornej komisie pri obhajobe nominovaných projektov piateho ročníka ceny
foto
foto
Slávnostné odovzdanie ceny SR za krajinu 2018 - zástupca OZ Kalvársky fond
Laureát a nositelia osobitných uznaní
piateho ročníka ceny
foto
foto
Zástupcovia ostatných nominovaných projektov piateho ročníka s predsedkyňou odbornej komisie
Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici
foto
foto
Zástupcovia nominovaných subjektov 4. ročníka
Ceny SR za krajinu 2016
Členovia hodnotiacej komisie 4. ročníka Ceny SR za krajinu 2016
foto
foto
Slávnostné odovzdanie Ceny SR za krajinu 2016 v budove Historickej radnice mesta Banská Bystrica
Laureát Ceny SR za krajinu 2016 - Mesto Hriňová (na fotografii Hriňovské lazy)
foto
foto
Odborná komisia 3. ročníka Ceny SR za krajinu 2014
Zástupcovia nominovaných subjektov a hodnotiaca komisia 3. ročníka Ceny SR za krajinu 2014
foto
foto
Slávnostné odovzdanie Ceny SR za krajinu 2014
Laureát Ceny SR za krajinu 2012 - Obec Liptovská Teplička (na fotografii letecký záber na obec)
foto
foto
Zástupcovia nominovaných subjektov a hodnotiaca komisia 2. ročníka Ceny Slovenskej
republiky za krajinu 2012
Slávnostné odovzdanie Ceny Slovenskej republiky
za krajinu 2012 na Ministerstve životného
prostredia v Bratislave
foto
foto
Laureát Ceny SR za krajinu 2012 - Čiernohronská železnica, (na fotografii obnova výhybne Šánske dobrovoľníkmi v roku 1985)
Členovia hodnotenacej komisie 1. ročníka
Ceny SR za krajinu 2010
foto
foto
Ocenené subjekty 1. ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2010 na slávnostnom
vyhlásení v Banskej Bystrici
Laureát Ceny SR za krajinu 2010 - Ekopolis
(na fotografii realizácia projektu výsadba stromov
v Rohožníku v rámci grantového programu
Ľudia pre stromy)
foto
 
Ocenenie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe 2011 Nadácii Ekopolis
(laureát Ceny SR za krajinu 2010)
 

edok

ee

MŽP

SAŽP

SAŽP 2014