Galéria

Nominanti a členovia odbornej komisie Členovia odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2020 pri obhajovaní projektov Včelársky kurz laureáta 6 ročníka - OZ kRAJ Prezentácia projektu Bioklimatický park zástupcom OZ Ekoenergia Nominanti a členovia odbornej komisie Ceny SR za krajinu 2018 Členovia odbornej komisie pri obhajobe nominovaných projektov piateho ročníka ceny Slávnostné odovzdanie ceny SR za krajinu 2018 - zástupca OZ Kalvársky fond Laureát a nositelia osobitných uznaní piateho ročníka ceny Zástupcovia ostatných nominovaných projektov piateho ročníka s predsedkyňou odbornej komisie Barokový krajinný areál s architektonickým komplexom Kalvárie na vrchu Scharffenberg v Banskej Štiavnici Zástupcovia nominovaných subjektov 4. ročníka Ceny SR za krajinu 2016 Členovia hodnotiacej komisie 4. ročníka Ceny SR za krajinu 2016 Slávnostné odovzdanie Ceny SR za krajinu 2016 v budove Historickej radnice mesta Banská Bystrica Laureát Ceny SR za krajinu 2016 - Mesto Hriňová (na fotografii Hriňovské lazy) Odborná komisia 3. ročníka Ceny SR za krajinu 2014 Zástupcovia nominovaných subjektov a hodnotiaca komisia 3. ročníka Ceny SR za krajinu 2014 Slávnostné odovzdanie Ceny SR za krajinu 2014 Laureát Ceny SR za krajinu 2012 - Obec Liptovská Teplička (na fotografii letecký záber na obec) Zástupcovia nominovaných subjektov a hodnotiaca komisia 2. ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2012 Slávnostné odovzdanie Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2012 na Ministerstve životného prostredia v Bratislave Laureát Ceny SR za krajinu 2012 - Čiernohronská železnica, (na fotografii obnova výhybne Šánske dobrovoľníkmi v roku 1985) Členovia hodnotenacej komisie 1. ročníka Ceny SR za krajinu 2010 Ocenené subjekty 1. ročníka Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2010 na slávnostnom vyhlásení v Banskej Bystrici Laureát Ceny SR za krajinu 2010 - Ekopolis (na fotografii realizácia projektu výsadba stromov v Rohožníku v rámci grantového programu Ľudia pre stromy) Ocenenie medzinárodnej poroty Landscape Award of the Council of Europe 2011 Nadácii Ekopolis (laureát Ceny SR za krajinu 2010)

Odkaz na web stránku Európsky dohovor o krajine

Odkaz na web stránku Concil of Europe

Odkaz na web stránku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Odkaz na web stránku Slovenskej agentúry životného prostredia

SAŽP 2010 - 2022 | Vyhlásenie o prístnupnosti